การจัดส่งสินค้าและการรับคืน

เมื่อเราได้รับคำยืนยันการสั่งซื้อจากท่านและมีสินค้าในคลังสินค้า เราสามารถจัดส่งให้ท่านได้ภายใน 1-3 วันทำการ อย่างไรก็ตามในบางกรณีสินค้าที่ท่านต้องการอาจหมดชั่วคราวและต้องสั่งซื้อสินค้าตามคำสั่งของท่าน อาจใช้เวลามากกว่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราแจ้งให้ท่านทราบโดยทันทีเพื่อให้ท่านยืนยันการสั่งซื้อก่อนดำเนินการ

ในการจัดส่งสินค้า เราจะจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน ที่ให้บริการแบบ Overnight Service ที่จัดส่งถึงบ้านหรือสำนักงานของท่านในวันทำการถัดไป

สินค้าที่สั่งซื้อแล้วเราขอสงวนสิทธิ ในการรับคืนสินค้าใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของเรา