UPS

Information

UPS
UPS Uninterruptible Power Supply เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พีซี เซิร์ฟเวอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ข้อมูลและระบบ และสำรองไฟฟ้าไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าดับ เราจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่ APC UPS, Emerson UPS , Eaton UPS , Ablerex UPS และ CyberPower UPS

UPS ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้