Cisco SG220-26P-K9-EU 24-port Gigabit Ethernet POE 180W / 2-port Gigabit RJ45/SFP ดูขนาดใหญ่กว่า

Cisco SG220-26P-K9-EU 24-port Gigabit Ethernet POE 180W / 2-port Gigabit RJ45/SFP

สินค้าใหม่

Cisco 200 Smart Plus Switch 
24 RJ-45 10/100/1000 ports 
2 Gigabit RJ45/SFP combo port  
Power Over Ethernet 180W 
Layer 2 Switch  

รายละเอียดเพิ่มเติม

฿ 14,485.98

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบมีการจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ PoE

Cisco SG220-26P-K9-EU Smart Plus Switch

สัมผัสประสบการณ์การใช้สวิตช์ที่มีการจัดการได้เกือบครบทุกคุณสมบัติโดยไม่ยุ่งยากในการจัดการ Cisco 200 Small Business Smart Plus Switch มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง และมีความยุ่งยากน้อย ตัวเลือกพอร์ตอีเธอร์เน็ต (10/100 Base-TX) และกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (10/100/1000 Base-TX) ที่รวดเร็วและหลากหลาย มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 นอกเหนือจาก IPv4 ได้ 

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ผ่านสายแลนในเครือข่ายอีเธอร์เน็ต Power over Ethernet (PoE) ซึ่งจ่ายกระแสไฟไปยังจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย กล้องวิดีโอ และจุดที่มีการเชื่อมต่ออื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่าโดยไม่ต้องติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแยกต่างหาก

ประเภทของอุปกรณ์  Layer 2 Smart Plus Switches  
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  24 10/100/1000 PoE ports with 180 W 
    2 Gigabit RJ45/SFP combo port 
หน่วยความจำ  32 MB flash, CPU memory 128 MB RAM / Packet Buffer 4.1Mb
ทรูพุต (Throughput)  สูงสุดถึง 38.69 million pps (64-byte packets) 
ความสามารถในการสวิทช์  52 Gbps 
(Switching capacity)   
ตารางเก็บ MAC Address  8192  
การจ่ายไฟ PoE   24-port IEEE 802.3af PoE or 802.3at PoE+ 180W  
การรับประกัน  Limited Lifetime หรือ 5 ปี หลังจากประกาศ EOS