Line with us

Information

LINK CURVE-WAVE RACK

LINK 19” CURVE-WAVE RACK
ตู้ Data Center Rack ระบายความร้อนเพิ่ม 120% สำหรับห้อง Data Center

เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ให้มีความเลิศหรูแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยประตูหน้าเป็นแบบ Curve Hexa perforated Door, Press Swing Handle Lock, enhanced 120% heat ventilation ส่วนประตูหลังเป็นแบบ Wave Hexa perfo...

LINK 19” CURVE-WAVE RACK
ตู้ Data Center Rack ระบายความร้อนเพิ่ม 120% สำหรับห้อง Data Center

เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ให้มีความเลิศหรูแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยประตูหน้าเป็นแบบ Curve Hexa perforated Door, Press Swing Handle Lock, enhanced 120% heat ventilation ส่วนประตูหลังเป็นแบบ Wave Hexa perforated Door, swing handle lock, enhanced 110% heat ventilation ส่วนฝาข้างมี Slide-lock 2 ชุด พร้อมกุญแจฝัง เพื่อให้ถอดออกใน ขณะทำงานติดอุปกรณ์

ข้อสำคัญของตู้ RACK ของ LINK ยังคงให้ความสำคัญกับการออกแบบให้ตู้ RACK มีความไฉไล สามารถตั้งโชว์ได้ แต่คงไว้ซึ่งนวัตกรรมการออกแบบชั้นสูงโดย ตู้ 19”CURVE-WAVE RACK ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับใส่ Server และอุปกรณ์ของ Data Center ดังนั้น การระบายความร้อนจึงมีความจำเป็นสูงสุด ดังจะเห็นว่า ตู้ LINK รุ่นนี้สามารถออกแบบพื้นที่การระบายอากาศได้เพิ่มขึ้นเป็น 120% ของพื้นที่หน้าตัดปกติ และ LINK RACK ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทาน และยังคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอย และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบำรุง โดยการออกแบบให้สามารถเปิดฝาข้างได้โดยสะดวก และมีกุญแจล็อคฝาข้างที่เป็น Master key ทั้งตู้เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

เพิ่มเติม

LINK CURVE-WAVE RACK มีสินค้า 13 รายการ

แสดง 1 - 13 จากทั้งหมด 13
แสดง 1 - 13 จากทั้งหมด 13