Line with us

Information

LINK GLASS-WAVE RACK

LINK 19” GLASS-WAVE RACK
ตู้ Rack ประตูกระจกนิรภัยและระบายความร้อนเพิ่ม 110%
เหมาะสำหรับการนำตู้ Rack ไปใส่เครื่อง Computer, อุปกรณ์ Net working หรือ Server Computer

เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ให้มีความเลิศหรู และแข็งแรง โดยประตูหน้าเป็นแบบ Safety Glass door with perforated, Press Swing Handle Lock ส่วนประตูหลังเป็นแบบ Wave Hexa perfora...

LINK 19” GLASS-WAVE RACK
ตู้ Rack ประตูกระจกนิรภัยและระบายความร้อนเพิ่ม 110%
เหมาะสำหรับการนำตู้ Rack ไปใส่เครื่อง Computer, อุปกรณ์ Net working หรือ Server Computer

เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ให้มีความเลิศหรู และแข็งแรง โดยประตูหน้าเป็นแบบ Safety Glass door with perforated, Press Swing Handle Lock ส่วนประตูหลังเป็นแบบ Wave Hexa perforated Door ที่ออกแบบช่องระบายอากาศเป็นแบบแปดเหลี่ยมรังผึ้งและปรับเป็นลูกคลื่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ระบายอากาศอีก 10% เหมาะสำหรับใส่ เคส Computer และ Server ไว้ใน Rack

จุดเด่นของ LINK 19”GLASS-WAVE RACK ที่นอกจากเส้นสีฟ้ารอบกรอบกระจกประตูหน้าแล้ว ยังได้ดัดแปลงประตูหลังซึ่งใช้ระบายความร้อนของพัดลมของ Computer Server ให้มีพื้นที่ระบายอากาศได้ถึง 110% ของพื้นที่ปกติ และสิ่งที่ยังคงมีปรากฏในตู้ 19” LINK RACK ทุกรุ่นก็คือ การออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทาน และยังคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอย และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบำรุง โดยการออกแบบให้สามารถเปิดฝาข้างได้โดยสะดวก และมีกุญแจล็อคฝาข้างที่เป็น Master key ทั้งตู้เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

เพิ่มเติม

LINK GLASS-WAVE RACK มีสินค้า 13 รายการ

แสดง 1 - 13 จากทั้งหมด 13
แสดง 1 - 13 จากทั้งหมด 13