Outdoor / Indoor

Outdoor / Indoor All-Dielectric Fiber Optic Cable : มาเดินสายแทน Outdoor เนื่องจากสาย Outdoor / Indoor มีคุณสมบัติที่พิเศษคือฉนวนภายนอก ใช้สาร PE ทนสภาวะแวดล้อมนอกและเติมสารป้องกันการลามไฟ (FR) และสาร Low Smoke Zero Halogen (LSZH) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของสากล เพื่อให้มีคุณสมบัติมีควันน้อย ควันไม่เป็นอันตรายเมื่อเกิดไฟไหม้และไม่ลามไฟ

Outdoor / Indoor มีสินค้า 8 รายการ

แสดง 1 - 8 จากทั้งหมด 8
 • ฿ 15.89

  ชนิดของสาย Outdoor / Indoor Singlemode OS2 จำนวนไฟเบอร์ออฟติก 4 Core ฉนวนหุ้ม LSZH-FR ความยาว 2000 เมตร (ซื้อยกม้วน/ราคาต่อเมตร)

  ฿ 15.89
 • ฿ 16.82

  ชนิดของสาย Outdoor / Indoor Singlemode OS2 จำนวนไฟเบอร์ออฟติก 6 Core ฉนวนหุ้ม LSZH-FR ความยาว 1000 เมตร (สั่งตัดได้/ราคาต่อเมตร)

  ฿ 16.82
 • ฿ 20.09

  ชนิดของสาย Outdoor / Indoor Singlemode OS2 จำนวนไฟเบอร์ออฟติก 12 Core ฉนวนหุ้ม LSZH-FR ความยาว 1000 เมตร (สั่งตัดได้/ราคาต่อเมตร)

  ฿ 20.09
 • ฿ 21.50

  ชนิดของสาย Outdoor / Indoor Multimode OM2 จำนวนไฟเบอร์ออฟติก 4 Core ฉนวนหุ้ม LSZH-FR ความยาว 1000 เมตร (สั่งตัดได้/ราคาต่อเมตร)

  ฿ 21.50
 • ฿ 25.70

  ชนิดของสาย Outdoor / Indoor Multimode OM2 จำนวนไฟเบอร์ออฟติก 6 Core ฉนวนหุ้ม LSZH-FR ความยาว 1000 เมตร (สั่งตัดได้/ราคาต่อเมตร)

  ฿ 25.70
 • ฿ 28.97

  ชนิดของสาย Outdoor / Indoor Singlemode OS2 จำนวนไฟเบอร์ออฟติก 24 Core ฉนวนหุ้ม LSZH-FR, Multi-tube ความยาว 2000 เมตร (สั่งตัดได้/ราคาต่อเมตร)

  ฿ 28.97
 • ฿ 42.06

  ชนิดของสาย Outdoor / Indoor Multimode OM2 จำนวนไฟเบอร์ออฟติก 12 Core ฉนวนหุ้ม LSZH-FR ความยาว 1000 เมตร (สั่งตัดได้/ราคาต่อเมตร)

  ฿ 42.06
 • ฿ 61.68

  ชนิดของสาย Outdoor / Indoor Multimode OM2 จำนวนไฟเบอร์ออฟติก 24 Core ฉนวนหุ้ม LSZH-FR, Multi-tube ความยาว 2000 เมตร (สั่งตัดได้/ราคาต่อเมตร)

  ฿ 61.68
แสดง 1 - 8 จากทั้งหมด 8