[JH327A] HPE OfficeConnect 1420 5G Switch

สินค้าใหม่

HP 1420 Unmanaged Gigabit Switch 
5 RJ-45 10/100/1000 ports 
Layer 2 Switch 

รายละเอียดเพิ่มเติม

฿ 1,355.14

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

HPE OfficeConnect 1420 5G Switch

ประเภทของอุปกรณ์  Layer 2 Unmanaged Gigabit Switch  
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  5 autosensing 10/100/1000 ports 
หน่วยความจำ  1 MB flash; packet buffer size: 512 KB 
ค่าความหน่วง (Latecy)  น้อยกว่า 100 Mb Latency: < 3 µs
  น้อยกว่า 1000 Mb Latency: < 2.6 µs
ทรูพุต (Throughput)  สูงสุดถึง 7.4 Mpps  
ความสามารถในการสวิทช์  10 Gbps 
(Switching capacity)   
ตารางเก็บ MAC Address  2048  
การรับประกัน  Lifetime