Quotation Request

ผู้ผลิต

Information

HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch (JH019A) 24-Port 10/100/1000 with PoE+ Unmanaged Gigabit Switch

สินค้าใหม่

HP 1420 Unmanaged Gigabit Switch 
24 RJ-45 10/100/1000 ports 
With 12-Port PoE+
Layer 2 Switch 

รายละเอียดเพิ่มเติม

฿ 14,890.00 ราคาขายรวมภาษี

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ HP 1420-24G-PoE+ (124W) Unmanaged Gigabit Switch

ประเภทของอุปกรณ์  Layer 2 Unmanaged Gigabit Switch  
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  24 autosensing 10/100/1000 ports 
ช่องจ่ายไฟ PoE+  12 of 24 ports; Total 124W PoE budget 
หน่วยความจำ  1 MB flash; packet buffer size: 512 KB 
ค่าความหน่วง (Latecy)  น้อยกว่า 100 Mb Latency: < 8 µs
  น้อยกว่า 1000 Mb Latency: < 16 µs
ทรูพุต (Throughput)  สูงสุดถึง 35.7 Mpps  
ความสามารถในการสวิทช์  48 Gbps 
(Switching capacity)   
ตารางเก็บ MAC Address  8192  
การรับประกัน  Lifetime