[SF350-08-K9-EU] ราคา ขาย Cisco 8-port 10/100 Managed Switch ดูขนาดใหญ่กว่า

[SF350-08-K9-EU] ราคา ขาย Cisco 8-port 10/100 Managed Switch

สินค้าใหม่

Cisco 350 Smart Switches 
8 Fast Ethernet ports   
Layer 3 static routing 

รายละเอียดเพิ่มเติม

฿ 4,018.69

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
Cisco SF350-08-K9-EU L2 10/100 Smart Switch ขนาด 8 ช่อง

Cisco 350 Layer 2 Smart Switch มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง และมีความยุ่งยากน้อย ตัวเลือกพอร์ตอีเธอร์เน็ต (10/100 Base-TX) และกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (10/100/1000 Base-TX) ที่รวดเร็วและหลากหลาย มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 นอกเหนือจาก IPv4 ได้ 

Cisco SF350-08-K9-EU 8-Port Fast Ethernet Smart Switch

ประเภทของอุปกรณ์  Layer 2 Smart Switches  
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  8 10/100 ports  
หน่วยความจำ  256 MB Flash, CPU memory 512 MB 
RAM / Packet Buffer 12 Mb
ทรูพุต (Throughput)  สูงสุดถึง 1.19 million pps (64-byte packets) 
ความสามารถในการสวิทช์  1.6 Gbps 
(Switching capacity)   
ตารางเก็บ MAC Address  Up to 16K (16384)  
Layer 2 switching  Standard 802.1d spanning tree support  
Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation  
Support for up to 4096 VLANs 
Port-based and 802.1Q tag-based VLANs
 
Layer 3 routing  Up to 1K static routes and up to 128 IP interfaces  
การรับประกัน  5 year from EOS