Thunderbolt Storage

Information

Thunderbolt Storage
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยี Thunderbolt ที่ให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10Gb/s และ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Thunderbolt 2 ที่ให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 20Gb/s ทำให้การถ่ายโอนและแสดงภาพวีดีโอความคมชัดระดับ 4K ได้พร้อมกัน

Thunderbolt Storage ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้